Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę
wtorek, 21 marzec 2017 14:55

Obowiązkowe audyty energetyczne w przedsiębiorstwach

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jednym z ważniejszych obowiązków wprowadzonych Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 831) jest obowiązek przeprowadzania, raz na cztery lata, audytów energetycznych przedsiębiorstw (tzw. audytów przemysłowych). Dotyczy on dużych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, ze zmianami).

Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców ustawa o efektywności energetycznej?

Pierwszy audyt przedsiębiorstwa musi być wykonany w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, czyli do końca września 2017 r.

Przypomnijmy, że duże przedsiębiorstwo, to takie, które zatrudnia (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych) nie mniej niż 250 pracowników lub gdy roczny jego obrót netto przekracza 50 milionów EUR oraz sumy aktywów jego bilansu rocznego przekraczają 43 miliony EUR. Dotyczy to wszelkich przedsiębiorstw bez względu na formę własności i rodzaj działalności.

Prawidłowo przeprowadzony audyt energetyczny powinien obejmować minimum 90% zużycia mediów energetycznych dla całego przedsiębiorstwa – instalacje przemysłowe, budynki oraz transport. Kara za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego jest znaczna - może wynieść maksymalnie 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (art. 40 par. 1 ust. 3 Ustawy o efektywności energetycznej). Na uwagę zasługuje fakt, że w Ustawie nie ma natomiast żadnych zapisów, określających sankcje w sytuacji, gdy audyt energetyczny zostanie wykonany, ale w nieprawidłowy sposób, np. obejmie tylko 80% a nie 90% zużycia energii przez przedsiębiorstwo. 

Obowiązkowych audytów nie muszą wykonywać przedsiębiorstwa, które posiadają system zarządzania energią określony w Polskiej Normie lub system zarzadzania środowiskowego (EMAS),  gdy w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że muszą zawiadomić o tym fakcie Prezesa URE i dopiero wtedy spełnią obowiązek zapisany w ustawie o efektywności energetycznej.

Jakim kryteriom podlega obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Obowiązkowy audyt energetyczny pozwala uzyskać informacje o możliwych sposobach zaoszczędzenia energii w firmie, a jego wyniki można wykorzystać do różnego rodzaju analiz oraz kontroli w przedsiębiorstwie. Należy liczyć się z tym, że prezes URE może przeprowadzić kontrolę raportu z audytu energetycznego.

Zgodnie z Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. oraz na podstawie dyrektywy 2012/27/UE – "Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią", audyt energetyczny podlega następującym wymogom formalnym:

  • obowiązkowy audyt energetyczny musi zostać przeprowadzony w oparciu o aktualne, reprezentatywne i możliwe do zweryfikowania dane na temat zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc (w przypadku energii elektrycznej),
  • audyt energetyczny musi zawierać szczegółowy wykaz zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie i odpowiadać łącznie za minimum 90 procent całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie,
  • w miarę możliwości audyt obowiązkowy powinien opierać się nie na okresie zwrotu nakładów, lecz na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych. W ten sposób można uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskontowe.

Powyższe ogólnikowe stwierdzenia nie pozwalają na szczegółowe określenie zakresu i pełne wyobrażenie formy poprawnie przeprowadzonego audytu. Stąd też wynika potrzeba nakreślenia spójnych zasad pozwalających na profesjonalną realizacje działań audytowych. Realną pomoc dla przedsiębiorstw oraz współpracujących z nimi jednostek audytorskich w tym zakresie oferuje seria Europejskich Norm EN 16247.

 

 

 

Czytany 7901 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 21 marzec 2017 15:09