Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 07 sierpień 2017 12:59

Budownictwo energooszczędne - programy finansowania

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest zmniejszenie zużycia energii w sektorze budownictwa. Wzrost podejmowanych przedsięwzięć w tym zakresie umożliwiają dedykowane programy wsparcia finansowego, w ramach których dofinansowanie można uzyskać na inwestycje polegające na budowie nowych budynków energooszczędnych, jak również na termomodernizacji obiektów już istniejących.

W zależności od programu wsparcie można pozyskać w formie bezzwrotnej dotacji, pożyczki z niskim oprocentowaniem lub spłaty części zaciągniętego kredytu.

Programy finansujące inwestycje z zakresu budownictwa energooszczędnego i termomodernizacji

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

W ramach osi priorytetowych wsparciem objęte zostaną działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych.

Beneficjentami programu są m.in.: 

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • jednostki administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwa.

Forma dofinansowania:

 • w zależności od Beneficjenta środki udzielane są w formie dotacji lub pożyczki.
 • maksymalny poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%.

Regionalne Programy Operacyjne

Programy wdrażane na szczeblu wojewódzkim przez Urzędy Marszałkowskie, wspierające wszystkie sfery gospodarki w skali regionu, w tym realizacje przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych energii.

W zależności od województwa środki można uzyskać na budowę nowych oraz termomodernizację istniejących budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych oraz przemysłowych.

Beneficjentami programu są m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Forma dofinansowania:

 • w zależności od Beneficjenta środki udzielane są w formie dotacji lub pożyczki,
 • maksymalny poziomu dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%.

Programy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Programy wdrażane na szczeblu wojewódzkim, ukierunkowane na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej podejmowanych na terenie województwa.

Środki finansowe na budowę nowych budynków oraz termomodernizację już istniejących obiektów można uzyskać w formie dotacji lub pożyczki w ramach dostępnych programów oferowanych przez WFOŚiGW.

Beneficjentami programu są m.in.: 

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna ma charakter wsparcia finansowego ze strony Państwa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Beneficjentami programu są:

 • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi do 20% kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

 

 

Czytany 943 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 07 sierpień 2017 13:17